Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – Gabija Eimutytė, veikianti pagal individualios veiklos pažymą. Pardavėjo

kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Pagalba ir informacija“.

1.2. Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu

www.gabbishop.lt

1.3. Pirkėjas – asmuo, užsisakantis arba įsigyjantis prekių Elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei

valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos

nedarbo dienomis.

1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo duomenys, nurodyti Privatumo politikoje.

1.6. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos

pagrindinės nuostatos dėl Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo ir kitų su

tuo susijusių aspektų, naudojantis šia elektronine parduotuve.

1.7. Taisyklės – šios pirkimo taisyklės, kuriose aprašomos nuostatos, susijusios su prekių

įsigijimu Elektroninėje parduotuvėje.

1.8. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Elektroninėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio

sukuriama sąskaita, kurioje saugomi jo pateikti asmens duomenys ir duomenys apie

užsakymus Elektroninėje parduotuvėje.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra teisinis dokumentas, kurio privalo laikytis Pirkėjas ir Pardavėjas.

Taisyklėse numatytos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, kitos pirkimo – pardavimo

sutarties sąlygos ir su pirkimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Prieš užsakant

prekes Elektroninėje parduotuvėje rekomenduojame atidžiai perskaityti Taisykles ir

Privatumo politiką bei įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Jei nesutinkate su Taisyklių ir

(ar) Privatumo politikos nuostatomis, neturėtumėte naudotis Elektronine parduotuve.

2.2. Pirkti Elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

- veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra

apribotas teismo tvarka;

-  nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus

tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

- juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;

- visų prieš tai nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

2.3. Pateikdamas užsakymą šioje Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis turi

teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje.

2.4. Tam, kad būtų patvirtintas pateiktų duomenų teisingumas registruojant Paskyrą

Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjui siunčiamas elektroninis laiškas, kuriuo prašoma

patvirtinti pateiktus duomenis.

2.5. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna

patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus prekes

apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų

įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.

 

3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties

Pirkėjas, pirkdamas kaip vartotojas, turi teisę atsisakyti sutarties per 14 dienų, nenurodant

jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią

Pirkėjas arba Pirkėjo nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, įgijo fizinį prekių valdymą

arba, kai vienu užsakymu vartotojas užsakė ne vieną prekę ir jos pristatomos atskirai po 14

dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas arba Pirkėjo nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, įgijofizinį paskutinės prekės valdymą.

 Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, Pirkėjas gali pateikti informaciją apie tai

prisijungęs prie savo Paskyros ir pateikęs informaciją apie grąžinimą skiltyje „Užsakymai“.

Jeigu Pirkėjas prekę įsigijo neregistruodamas Paskyros, apie prekės grąžinimą jis gali informuoti pateikdamas informaciją nuorodoje, kuri Pirkėjui siunčiama elektroniniame laiške

informuojant apie užsakymo patvirtinimą. Pirkėjas gali naudoti pavyzdinę sutarties

atsisakymo formą, nurodytą Taisyklių pabaigoje esančiame priede, tačiau tai nėra privaloma.

Kad Pirkėjas nepraleistų sutarties atsisakymo termino, pakanka pranešti apie ketinimą

pasinaudoti teise atsisakyti sutarties iki sutarties atsisakymo termino pabaigos. Pirkėjui

nusprendus pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, ne vėliau nei per

14 dienų  nuo Pirkėjo pranešimo apie pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą gavimo

dienos Pardavėjas grąžina Pirkėjui visą gautą sumą Pirkėjui, įskaitant prekės pristatymo

išlaidas, išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas pasirinko kitą

pristatymo būdą nei įprastas pigiausias Elektroninėje parduotuvėje siūlomas pristatymo

būdas. Grąžinant prekes kitu būdu nei nurodyta Taisyklių 3.5. punkte, tiesiogines grąžinimo

išlaidas apmoka Pirkėjas. Sumokėti pinigai grąžinami tokiu pačiu  mokėjimo būdu, kokį

Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, grąžinant lėšas į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už prekes. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba

vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui

reikalingus duomenis. Pirkėjas privalo nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per

14 dienų nuo tos dienos, kai pateikė Pardavėjui prašymą dėl prekių pirkimo – pardavimo

sutarties atsisakymo, išsiųsti prekes atgal  Pardavėjui arba jas grąžinti parduotuvėse, kurių

sąrašas pateikiamas Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje.

Pardavėjas turi teisę nevykdyti pinigų grąžinimo procedūros tol, kol negaus grąžinamos

prekės arba įrodymo, kad Pirkėjas išsiuntė grąžinamą prekę, atsižvelgiant į tai, kas įvyks

anksčiau. Pirkėjas atsakingas už prekių vertės sumažėjimą dėl veiksmų, nebūtinų tam, kad

būtų galima nustatyti, koks prekės pobūdis, savybės ir kaip ji veikia.

3.2. Prekių grąžinimo pagal Taisyklių 3.1. punktą sąlygos

Pirkėjas pasinaudoti teise, nurodyta Taisyklių 3.1.punkte, tik esant visoms šioms sąlygoms:

- prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda;

- prekė nebuvo dėvėta ir yra išsaugotos jos vartojamosios savybės;

- ant prekės yra visos pirkimo metu ant jos buvusios nepažeistos ir nenukirptos tiek vidinės,

tiek išorinės etiketės, apsauginės plėvelės, apsauginės plombos ir kt. Jeigu etiketės

nuėmimas buvo būtinas apžiūrėti prekę, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekių be etikečių, jei

gali įrodyti, kad dėl to patiria papildomų išlaidų (naujos etiketės pagaminimo, patvirtinimo

išlaidos) arba tokių etikečių nuėmimas negali būti atstatytas, apsauginių plombų nuėmimas

reiškia, kad prekė buvo dėvėta, kadangi jos yra pritvirtintos matomoje vietoje, prekė praranda

originalumą.

Pirkėjas neturi teisės atsisakydamas sutarties Taisyklių 3.1. punkte numatyta tvarka grąžinti

prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos

apsaugos ar higienos priežasčių: pėdkelnių, puskojinių, kojinių ir panašių prekių, megztų

vyriškų, berniukų, moteriškų arba mergaičių apatinių drabužių, siūtų vyriškų, berniukų,

moteriškų arba mergaičių apatinių marškinių, naktinių marškinių, pižamų, liemenėlių ir

panašių prekių.

3.3. Prekės dydžio keitimas

Jei Pirkėjo įsigyta prekė netinkamo dydžio, Pirkėjas gali grąžinti įsigytą prekę ir atgauti

sumokėtus pinigus bei užsakyti tinkamo dydžio prekę, išskyrus teisės aktuose nurodytas

prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti). Šiuo atveju Pirkėjas privalės grąžinti

netinkamo dydžio prekę ir bus taikomos kitos Taisyklių nuostatos, numatytos Taisyklių 3.1.

ir 3.2. punktuose.

3.4.Grąžinimo būdai

Klientas gali grąžinti prekes Pardavėjo parduotuvėse, nurodytose Elektroninės parduotuvės

interneto svetainėje (įprastas pigiausias Elektroninėje parduotuvėje siūlomas pristatymo

būdas), siųsdamas jas per savitarnos terminalus. Grąžinant prekes už siuntimą moka pirkėjas.

3.5. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta

tvarka. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes,

Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas. Taip pat Pirkėjas

įsipareigoja atlyginti išlaidas, kurias padengti reikalauja kurjeris, kai Pirkėjas prekių nepriima

su kurjeriu sutartu laiku.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims prisijungimo prie

Paskyros duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo prie Paskyros

duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus

prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami

prisijungus prie Paskyros ir dėl to kylančias pasekmes. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo

prie Paskyros duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją telefono numeriu

arba elektroninio pašto adresu, nurodytu skiltyje „Pagalba ir informacija“.

3.7. Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys

būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateiktiems

duomenims, jis privalo juos atnaujinti skiltyje „Mano paskyra“ arba apie tai pranešdamas

telefonu arba elektroninio paštu adresu, kurie nurodyti skiltyje „Pagalba ir informacija“.

Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl

to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir

nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas

pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų

pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.8. Kilus problemų dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pirkėjas gali kreiptis

elektroninio pašto adresu Elektroninės parduotuvės skiltyje „Pagalba  ir informacija“. Taip

pat Pirkėjas turi galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos

tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751,

interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti

prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo platformoje adresu ec.europa.eur/odr/.

 

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės

paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Elektroninėje

parduotuvėje skelbiamos sąlygos.

4.2. Jeigu Pirkėjas apmoka už prekes, tačiau su juo nepavyksta susisiekti per nurodytą

terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, Pirkėjo užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas

atgal Pardavėjui.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo

būdu, Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

4.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių tiekimu ar tuo, kad prekių nėra likę

atsargų sandėlyje, Pardavėjas negali pristatyti Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės,

Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas Pirkėją.

Tokiu atveju Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti tos pačios arba aukštesnės kokybės ir vertės

prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5

darbo dienas į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas.

4.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokią prekę iš Elektroninės

parduotuvės ir pašalinti arba pakeisti bet kokią informaciją Elektroninėje svetainėje.

Pardavėjas deda maksimalias pastangas, kad būtų įvykdytas kiekvieno Pirkėjo užsakymas,

tačiau gali pasitaikyti išimtinių aplinkybių, kurios verčia atsisakyti užsakymo išsiuntus

užsakymo patvirtinimą ir Pardavėjas pasilieka teisę tai daryti bet kuriuo metu.

4.6. Pirkėjui nusprendus atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties ir apie tai informavus

Pardavėją Taisyklių 3 skyriuje numatyta tvarka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtą sumą

Taisyklių 3 skyriuje numatyta tvarka.

4.7. Jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando

pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar kitaip pažeidžia Lietuvos

Respublikos teisės aktus, Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi

Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo Paskyrą. Bet kokiu atveju Pardavėjas nebus

atsakingas už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl atakos prieš informacines sistemas,

viruso ar kitos programinės įrangos ar technologiškai žalingos ar kenksmingos medžiagos,

kuri gali paveikti Elektronine parduotuve besinaudojančių asmenų kompiuterius, IT įrangą,

duomenis ar medžiagas dėl Elektroninės parduotuvės naudojimo ar jos turinio parsiuntimo,

taip pat svetainių į kurias nukreipiama.

4.8. Jeigu Elektroninėje parduotuvėje yra nuorodų į kitas svetaines ir trečiųjų šalių

informaciją, minėtos nuorodos pateikiamos tik informaciniais tikslais ir Pardavėjas

nekontroliuoja šių svetainių, nesvarbu koks būtų jų turinys ar informacija. Todėl Pardavėjas

neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, kylančią dėl jų naudojimo.

4.9. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas.

4.10. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę,

sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja

tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų atlikimo sudarytoms Pirkimo pardavimo

sutartims. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės

tinklalapyje, socialiniuose tinkluose.

5. UŽSAKYMAS

5.1. Prekės kaina, nurodyta Elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu yra

galutinė, ir galioja tiek Pirkėjui, tiek Pardavėjui, išskyrus akivaizdžius klaidos atvejus. Jeigu

Pardavėjas nustatys, kad bet kurių Pirkėjo užsakytų prekių kaina yra neteisinga, Pardavėjas

kaip įmanoma greičiau apie tai informuos Pirkėją ir Pirkėjui bus suteikta galimybė patvirtinti

užsakymą su teisinga kaina arba galimybė užsakymą atšaukti. Jei Pardavėjas negalės

susisiekti su Pirkėju, užsakymas bus laikomas anuliuotu ir visos Pirkėjo sumokėtos sumos

bus grąžintos Pirkėjui. Kainos gali keistis bet kuriuo metu, tačiau išskyrus aukščiau nurodytas

aplinkybes, kainos pokyčiai neturės įtakos užsakymams, kuriems Pardavėjas išsiuntė

užsakymo patvirtinimą. Kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, į kainą

įtraukiant PVM. Prekės kaina padidėja pridėjus Prekės pristatymo išlaidas, kurios priklauso

nuo pasirinkto pristatymo ir mokėjimo būdų.

5.2. Užsisakyti ir įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali vienu iš šių būdų:

- užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje ir sukurdamas Paskyrą, registracijos metu

nurodydamas duomenis, kuriuos nurodyti yra privaloma. Prie savo Paskyros Pirkėjas gali

prisijungti įvedęs registracijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą ir Pirkėjo sugalvotą

slaptažodį;

- neregistruodamas Paskyros Elektroninėje parduotuvėje. Tokiu atveju Pirkėjas privalo

nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, informaciją apie

pristatymo adresą.

5.3. Užsakymo patvirtinimas Pirkėjui bus pateiktas Pirkėjo elektroninio pašto adresu,

nurodytu užsakymo patvirtinimo momentu.

 

6. KAINA IR APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

6.1. Už prekes atsiskaitoma mokėjimo kortele (Visa, Maestro arba Mastercard) arba

elektronine bankininkyste, atliekant tiesioginį pavedimą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik Pirkėjui apmokėjus už

užsakymą bus formuojamas prekių užsakymas.

6.3. Gavus Pirkėjo užsakymą, bus atliekamas Pirkėjo kortelės autorizavimas tam, kad būtų

įsitikinta, jog mokėjimo kortelėje yra pakankamai lėšų atlikti mokėjimo operacijai.

6.4. Paspausdamas mygtuką „Mokėti“ užsakymo tvirtinimo metu Pirkėjas patvirtina, kad

mokėjimo kortelė yra jo.

6.5. Mokėjimo kortelės yra patikrinamos ir autorizuojamos mokėjimo kortelę išdavusio

subjekto, tačiau, jei jis neautorizuoja mokėjimo, Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokį

vėlavimą ar nepavykusį pristatymą.

6.6. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas pateiks sąskaitą elektronine forma.

 

7. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

7.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, pasirenka prekių pristatymo

būdą ir pateikia tikslų prekių pristatymo adresą.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu jis prekių pats priimti negali, o prekės

pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi

teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3. Šioje Elektroninėje parduotuvėje siūlomos prekės gali būti pristatomos Lietuvoje išskyrus Kušių Nerija.


7.4. Pristatymo būdai ir kaina - per LP Express, Omniva ir DPD siuntų savitarnos terminalus Lietuvoje nemokamai. Esant poreikiui prekę pristatyti į kitas Europos sąjungos šalis pirkėjas turi susisiekti kontaktuose nurodytu būdu.

* Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Pristatymo

mokestis taikomas vienam užsakymui.

Tiksli prekių pristatymo mokesčio suma Pirkėjui nurodoma Elektroninėje parduotuvėje, prieš

patvirtinant užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus

keičiamas.

 

7.5. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Jie preliminarūs ir gali būti

keičiami.

7.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu

prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo

Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.7. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė)

bei pasirašyti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos

perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad perduota siunta yra tinkamos būklės.

Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai

pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente, kai prekes

pristato kurjeris - surašyti pakuotės pažeidimų aktą, bei apie tai informuoti Pardavėją.

Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių

pažeidimų bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima

nustatyti apžiūrint prekių išorę. Pirkėjai, siuntas atsiėmę siuntų savitarnos terminaluose ir

pastebėję neatitikimus, apie tai privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

7.8. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos Elektroninėje parduotuvėje, prie

kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kitos savybės gali neatitikti realaus prekių

dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

 

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir

sąlygomis.

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias Taisykles, kitus, su

šiomis Taisyklėmis susijusius, dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo

jų paskelbimo dienos, apie tai paskelbiant Elektroninėje parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas

nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę

jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis Elektroninės parduotuvės

paslaugomis. Perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo

pateikimo metu.

9.2. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti

negalima dėl nenumatytų ir šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios numatytos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse

ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

9.3. Visos autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Elektroninės parduotuvės

tekstinį ar grafinį turinį priklauso Pardavėjui arba trečiajam turinį teikiančiam asmeniui.

Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo naudoti ar platinti Elektroninės parduotuvės

turinį.

9.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės,

jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo

suteikta.

9.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi

nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti,

ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.6. Šia Elektronine parduotuve besinaudojantys asmenys sutinka, kad didžioji dalis

bendravimo su Pardavėju vyks elektroniniu būdu. Pardavėjas su Pirkėju susisieks

elektroniniu paštu arba pateiks informaciją pranešdamas ją Elektroninėje parduotuvėje.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu nurodytu Elektroninės

parduotuvės skiltyje „Pagalba ir informacija“.